STRONA GŁÓWNA

Adwokat Piotr Maria Wierzbanowski zajmuję się zawodowo stosowaniem prawa od 2004 r.

Przed rozpoczęciem praktyki adwokackiej, adwokat Piotr Maria Wierzbanowski wykonywał funkcję oskarżyciela publicznego w zakresie spraw karnych skarbowych.

W swojej praktyce adwokat Piotr Maria Wierzbanowski zajmował się prowadzeniem obsługi prawnej wielu podmiotów indywidualnych i gospodarczych.

Adwokat Piotr Maria Wierzbanowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, broniąc pracę magisterską pod patronatem wybitnego cywilisty prof. dr hab. Bogusława Gawlika z wynikiem bardzo dobrym.

Adwokat Piotr Maria Wierzbanowski po odbyciu aplikacji adwokackiej złożył z wynikiem bardzo dobrym egzamin adwokacki.

Doświadczenie zdobyte w związku z wykonywaniem praktyki adwokackiej poprzez uczestnictwo w licznych postępowaniach sądowych, jak również uprzednie doświadczenia zawodowe pozwalają na wykonywanie zawodu z zachowaniem należytej jakości.   

Adwokat Piotr Maria Wierzbanowski w wykonywanej praktyce adwokackiej kieruje się zasadą specjalizacji w związku z podejmowanymi i prowadzonymi sprawami, jak również bezwzględnym przestrzeganiem zachowania tajemnicy adwokackiej i zaufania w relacjach z klientem.

Adwokat Piotr Maria Wierzbanowski wykonuje zawód w Krakowie oraz w Miechowie, będąc członkiem Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Wierzbanowskiego mieści swoje biura w Miechowie oraz w centrum Krakowa przy ul. Misiołka 7 ( przy rondzie Mogilskim w bezpośrednim sąsiedztwie Sądów ), znajdując się w miejscu dogodnego dojazdu ze wszystkich dzielnic Krakowa, w szczególności dla mieszkańców Nowej Huty i okolic.

Adwokat Piotr Maria Wierzbanowski włada językiem niemieckim oraz angielskim.